Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:630 (2004-2005)
Innlevert: 17.03.2005
Sendt: 18.03.2005
Besvart: 04.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): På grunn av svaret på mitt spørsmål av den 4. mars 2005 er meget teknisk, ser jeg meg nødt til å gjenta mitt spørsmål vedrørende budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.
Kan statsråden kan bekrefte at helseforetakene etter overgang fra 40 til 60 pst. ISF-andel reelt har fått 500 mill. kr mer i basistilskudd enn de ville ha fått med Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I regjeringspartienes budsjettavtale med Fremskrittspartiet for 2005 var det blant annet enighet om å øke ISF-satsen fra 40 til 60 pst. og å øke basisbevilgningene til regionale helseforetak med 500 mill. kr utover Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2005 i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Ved endringen av ISF-satsen fra 40 til 60 pst. ble tilskuddet til innsatsstyrt finansiering økt med 6 570,2 mill. kr og basistilskuddene til regionale helseforetak redusert tilsvarende. Samlet sett var overføringene til regionale helseforetak de samme. Det ble ikke borte noen midler i denne tekniske omleggingen. Endringer i ISF-satsen, det gjelder både økninger og reduksjoner, blir beregnet med utgangspunkt i ISF-bevilgningen, ikke i basistilskuddet. Endringer i ISF-satsen er dermed upåvirket av om det blir gjort endringer i basistilskuddet.

Jeg kan bekrefte at regionale helseforetak etter overgang fra 40 til 60 pst. ISF-andel reelt har fått 500 mill. kr mer i basistilskudd enn de ville fått med Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2005.