Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:631 (2004-2005)
Innlevert: 17.03.2005
Sendt: 18.03.2005
Besvart: 30.03.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I VG den 17. mars d.å. presenteres situasjonen for Åsmund (8) og Martin (7), begge med ryggmargsbrokk, der Åsmund får spesialsykkel med hjelpemotor, mens Martin får avslag. Grunnen til avslaget synes å være Regjeringens innstramning i vilkårene for å kunne tilstå tekniske hjelpemidler.
Vil statsråden bidra til at like tilfeller behandles likt, og at barn med et teknisk hjelpebehov faktisk får hjelp til å leve et normalt liv?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Når det gjelder den konkrete saken er den som kjent løst ved at trygdeetaten er kommet frem til at søknaden om sykkel med hjelpemiddel var å anse som mottatt før 1. januar 2005, da sortimentsbegrensningen ble innført.

Regelverket for tilståelse av tekniske hjelpemidler har som utgangspunkt at like tilfeller behandles likt. Over tid skjer det endringer i hjelpemidler som tilbys brukerne, noe som også gjør at like tilfeller på ulike tidspunkt kan behandles ulikt. Når det gjelder stønad til sykkel med hjelpemotor kan jeg se at denne sortimentsbegrensningen kan falle uheldig ut for noen barn. Jeg har derfor bedt Rikstrygdeverket sørge for at stønad til sykkel med hjelpemotor fortsatt gis til barn og unge når dette er hensiktsmessig og nødvendig for funksjonsevne i dagliglivet.