Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:641 (2004-2005)
Innlevert: 18.03.2005
Sendt: 21.03.2005
Besvart: 12.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Det vises til et samarbeid mellom Stiftelsen Retretten og Oslo fengsel, avdeling A om hjelp til innsatte som har rusproblemer. Både Stiftelsen Retretten og Oslo fengsel ønsker å opprettholde og videreutvikle dette samarbeidet som synes å gi innsatte med rusproblemer nyttig hjelp.
På hvilken måte kan og vil justisministeren bidra til en videreutvikling av dette prosjektet som de involverte parter synes å være meget godt fornøyd med?

Begrunnelse

Retretten er en ideell stiftelse og et møtested for alkoholikere/narkomane og deres pårørende. Formålet er å forebygge tilbakefall samt skape et nytt nettverk sammen med andre som ønsker å forbli rusfrie. Stiftelsen Retretten kan gi den tidligere rusmisbruker samtaler og akupunktur mot Post Akutte Abstinens symptomer (NADA) som er den vanligste årsak for tilbakefall. Stiftelsen og Oslo fengsel, avdeling A har i drøyt ett år hatt et samarbeid knyttet til innsatte som har rusproblemer. Både Stiftelsen Retretten og Oslo fengsel er fornøyd med opplegget. Med bakgrunn i de erfaringene en har høstet, har Stiftelsen Retretten og Oslo fengsel hatt møter for å se hvordan tilbudet kan opprettholdes og videreutvikles. Det vil være av stor betydning dersom justisministeren og departementet bidrar med å legge til rette for at tiltaket skal kunne videreutvikles.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I brev av 30. mars 2005 til Stortingets president opplyser justisministeren om inhabilitet i spørsmål knyttet til tilskuddsmottakere over post 70, og at jeg, Lars Sponheim, er oppnevnt som settestatsråd.

Oslo fengsel, avdeling A og Stiftelsen Retretten startet i mars 2004 et samarbeid knyttet til innsatte med rusproblemer. 1-2 personer fra Retretten besøker ukentlig innsatte ved fengselet for behandling av abstinens ved hjelp av akupunktur. I snitt deltar 8-10 innsatte på møtene. Det er gjennomført jevnlige samtaler og evalueringer rundt opplegget, og uttalelser fra Oslo fengsel viser at begge parter er godt fornøyd med samarbeidet. De innsatte som benytter seg av tilbudet gir positive tilbakemeldinger på Retrettens tilbud.

Stiftelsen Retretten har i 2005 søkt Justisdepartementet om økonomisk støtte over post 70 Tilskudd til frivillige organisasjoner. I 2005 har Justisdepartementet mottatt 22 søknader om tilskudd. I alt 16 av søkerne har mottatt tilskuddsmidler i år, deriblant Stiftelsen Retretten. Stiftelsen mottar derfor om kort tid 100 000 kr i økonomisk støtte over post 70. Tilskuddet er et bidrag til å videreutvikle tilbudet til Stiftelsen Retretten, som hittil har basert seg på frivillige innsats uten økonomisk støtte fra Justisdepartementet.