Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:643 (2004-2005)
Innlevert: 18.03.2005
Sendt: 21.03.2005
Rette vedkommende: Utviklingsministeren
Besvart: 30.03.2005 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Nominasjonen av den neo-konservative Paul Wolfowitz til stillingen som president i Verdensbanken har vakt reaksjoner. Tradisjonelt sett har USA lyttet til signaler andre europeiske og/eller andre land før valg av kandidat under foregående konsultasjonsrunder.
Hva er utenriksministerens syn på denne nominasjonen, har Norge foretatt seg noe for å påvirke valget av president i Verdensbanken, og vil Norge foreta seg noe for å hindre en utnevnelse av Wolfowitz?

Begrunnelse

Av sedvane er det USA som nominerer presidentkandidaten til Verdensbanken, mens Europa i henhold til tradisjonen har nominert lederen til IMF. Men formelt sett er det styret i Verdensbanken som velger president, og Norge er representert gjennom en felles styrerepresentant med de andre nordiske og baltiske landene.
I forkant av presidentvalget i Verdensbanken, foregår det uformelle sonderinger mellom de ulike valggruppene og USA. Det nordisk-baltiske valggruppekontoret har så vidt meg bekjent hatt møte med den amerikanske visefinansministeren angående valg av ny president til Verdensbanken. Her ble det framlagt hvilke kvalifikasjoner og egenskaper som valggruppen vurderer som vesentlig for en ny president. I tillegg skal det ha vært konsultasjoner mellom den nordisk-baltiske valggruppen og de andre EU-landene om et felles "non-paper" som tar for seg hvilke egenskaper og kvalifikasjoner en ny president bør ha. Det er under disse sonderingene Norge først og fremst har mulighet til å påvirke presidentvalget.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Spørsmålet ble overført fra utenriksministeren.

Norge har gjennom kontakt med amerikanske myndigheter og i samråd med andre europeisk land, gjort kjent hvilke egenskaper vi mener at Verdensbankens president bør besitte.

31. mars 2005 er den dato hvor man antar at Verdensbankens styre vil fatte en endelig beslutning om ny president. Siden nominasjonen av Wolfowitz ble gjort kjent, har Norge deltatt i hyppig kontakt mellom likesinnede land i Europa. Denne kontakten vil fortsette helt frem til en beslutning er tatt. Jeg vil i disse konsultasjonene legge størst vekt på at Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og oppnåelse av FNs tusenårsmål vil bli videreført under en ny president.

Fra norsk side vil vi fortsatt arbeide målrettet og strategisk for å bidra til at Verdensbanken styrker og effektiviserer sitt arbeid for verdens fattige.