Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:651 (2004-2005)
Innlevert: 31.03.2005
Sendt: 31.03.2005
Besvart: 08.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Det har skapt stor uro blant de ansatte og befolkningen i Grenland at Statoil angivelig skal ha planer om å selge sin eierandel i Borealis i Bamble. Det er frykt for at et ev. salg kan skape større usikkerhet når det gjelder å beholde disse arbeidsplassene i Norge.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Statoil, en bedrift der staten eier aksjemajoriteten, fortsatt beholder sin eierandel i Borealis?

Begrunnelse

Det har den siste tida vært spekulasjoner i retning av at Statoil ønsker å selge sin eierandel i bedriften Borealis i Bamble i Telemark. Dette har naturlig nok skapt stor usikkerhet og uro, både blant de ansatte på Borealis og i befolkningen i området. Det er frykt for at et ev. salg av Statoils eierandel til utenlandske interesser på sikt vil føre til at de over 500 arbeidsplassene ved Borealis blir flyttet ut av landet. Staten har aksjemajoriteten i Statoil og det skulle tilsi at staten må bruke sitt eierskap til å sikre industriarbeidsplasser i Norge. Det er heller ingen ting som tilsier at Statoil har et påtrengende behov for å få tilført mer kapital gjennom et ev. salg av sine eierinteresser i Borealis. Jeg vil også vise til at et samla storting har gitt uttrykk for en målsetting om å øke den industrielle bruken av gass i Norge. Borealis er i denne sammenheng en svært viktig bedrift. Derfor vil Statoils eierandel i bedriften være viktig i en nasjonal strategi for å nå Stortingets målsetting.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg er ikke kjent med at det foreligger informasjon fra Statoil om at selskapet vurderer avvikling av sitt eierskap i Borealis.

Jeg har naturligvis forståelse for at berørte parter engasjerer seg i spørsmål knyttet til industriutvikling og eierskap. Det er imidlertid viktig for meg å presisere at Statoils styrende organer og konsernledelse har ansvaret for den løpende forretningsmessige utviklingen av selskapet og de strategiske beslutningene knyttet til dette.

Hvis det skulle bli aktuelt for Statoil å vurdere endringer i sitt eierskap i Borealis, har jeg full tillit til at styrende organer og konsernledelse vil foreta fornuftige disposisjoner og beslutninger.