Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:658 (2004-2005)
Innlevert: 05.04.2005
Sendt: 06.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kan justisministeren opplyse om hvordan kapasitetsutnyttelsen i de åpne fengselsinstitusjonene er pr. 1. april 2005?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Kapasitetsutnyttelsen i overgangsboliger og fengsler med lav sikkerhet (åpne fengsler var i første kvartal i år 89,2 pst. i gjennomsnitt). Tallet omfatter fengsler der alle plassene har lav sikkerhet. Fengselsavdelinger med lav sikkerhet er holdt utenfor. Den totale kapasitetsutnyttelsen for samtlige plasser var i samme tidsrom 95,9 pst. i gjennomsnitt.