Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:661 (2004-2005)
Innlevert: 05.04.2005
Sendt: 06.04.2005
Besvart: 11.04.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kva er status for dei arresterte kurdiske borna i Mersin, og finn utanriksministeren det naturleg å ta opp forholda til kurdarane på generell basis når Erdogan kjem på besøk?

Begrunnelse

Noreg venter besøk av den tyrkiske statsministeren neste veke. Fleire ting tyder på at det over tid har vore ei betring på forholdet mellom Ankara og den kurdiske befolkninga. Trass i dette har det dei siste vekene vore fleire hendingar der kurdiske born og ungdom har blitt arrestert av tyrkisk politi. I samband med Newroz feiringa i Mersin vart seks barn i 12-14 års alderen arrestert.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Ambassaden i Ankara hør opplyst at i forbindelse med Newroz-feiringen i Mersin forsøkte tre gutter på 12, 14 og 17 år å brenne et tyrkisk flagg. De tre ble tatt i forvaring av politiet og etterforskning innledet. Det tyrkiske Utenriksdepartementet hsr opplyst til ambassaden at de tre mindreårige guttene ble løslatt etter avhør. De har således ikke vært arrestert. Ambassaden i Ankara er ikke kjent med at det de siste ukene har vært flere hendelser der kurdiske barn og ungdom har blitt arrestert av tyrkisk politi slik du viser til i begrunnelsen for ditt spørsmål.

Forsøket på flaggbrenning i Mersin har vært sterkt fordømt av kurdiske ledere i Tyrkia. Den kjente kurdiske politikeren Leyla Zana har beskrevet episoden som "en provokasjon".

Reformpolitikken i Tyrkia har ført til en reell bedring av den kurdiske befolkningens situasjon. Regjeringen ønsker denne utviklingen velkommen og støtter den.