Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:663 (2004-2005)
Innlevert: 06.04.2005
Sendt: 07.04.2005
Besvart: 12.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vet statsråden om det forholder seg slik det er beskrevet i Dagens Næringsliv i mars 2005?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv omtaler 15. og 16. mars i år at det foreligger mistanke om uregelmessigheter og juks i firmaet Pegasus Helicopter, som sommeren 2003 fikk kontrakten med å drifte helikoptertjenesten i politiet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Statsråden er kjent med saken som nevnes i spørsmålet fra representanten Rui og som bl.a. ble omtalt i Dagens Næringsliv 15. og 16. mars d.å.

Politiet har som kjent inngått en avtale med Pegasus Helicopter AS for drift av politihelikopter. Omtalte pilot i avisen Dagens Næringsliv er ansatt i Pegasus Helicopter AS.

Det er Luftfartsverket som utsteder lisenser og sertifikater, og som godkjenner flytimer. Ifølge helikopterselskapet er dette en sak mellom piloten personlig og Luftfartstilsynet, og ikke en sak mellom helikopterselskapet og Luftfartstilsynet. I påvente av endelig avklaring i forholdet mellom piloten og Luftfartstilsynet, har Pegasus Helicopter AS valgt å ikke la piloten fly for politiet. Han flyr for selskapet i andre sammenhenger.

Justisdepartementet har ingen informasjon som tilsier at utfallet av denne saken vil få noen konsekvenser for kontrakten med selskapet. Pegasus Helicopter AS har for øvrig så langt, innfridd kontraktsvilkårene.