Skriftlig spørsmål fra Jørund Leknes (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:685 (2004-2005)
Innlevert: 13.04.2005
Sendt: 14.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Jørund Leknes (SV)

Spørsmål

Jørund Leknes (SV): I Stortingets møte 15. mars bidro olje- og energiministeren til å skape usikkerhet omkring oppstartsdato for et norsk-svenske elsertifikatmarked, gjennom å si at oppstartsdato vil bli 1. juli 2007. I komiteens innstilling slås det fast at oppstart for markedet skal være 1. januar 2007.
Stemmer det at oppstarten av markedet er ytterligere utsatt?

Begrunnelse

15. mars sa olje og energiministeren følgende i Stortinget: "Så til det siste temaet, pliktige elsertifikater. Når det gjelder utviklingen av et pliktig elsertifikatmarked, er det helt klart at Stortinget må ta stilling til de sentrale elementene ved behandlingen av en odelstingsproposisjon om saken. Koordineringen med Sverige er svært viktig i denne sammenheng. Den 11. februar hadde jeg møte med min kollega Mona Sahlin. Da kom det fram at de fra svensk side tar sikte på å få i gang dette felles markedet fra 1. juni 2007. Det er årsaken til at Regjeringen velger ikke å legge fram en odelstingsproposisjon for Stortinget denne våren." I innstillingen står det klart og tydelig at oppstart av markedet blir 1. januar: "Komiteen har merket seg brev til komiteen fra olje- og energiministeren av 14. februar 2005, der det vises til møte med den svenske Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin 11. februar 2005, og der bl.a. arbeidet med å utforme det norsk-svenske markedet med elsertifikater ble drøftet. Fra svensk side tar man nå sikte på å ha klart et slikt marked fra 1. januar 2007. Dette blir dermed oppstartsdatoen for markedet."
Utsettelsen av det pliktige elsertifikatmarkedet har ført til at mange utbyggere av ny fornybar energi har utsatt investeringsbeslutninger. Statsrådens uttalelse i stortingsdebatten bidrar til ytterligere uklarhet for utbyggerne.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er ingen endringer i planene for et pliktig svensk-norsk elsertifikatmarked i forhold til mine redegjørelser i brev av 14. februar 2005. Det var ikke tilsiktet å skape et annet inntrykk i mitt innlegg i Stortinget 15. mars.