Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:717 (2004-2005)
Innlevert: 22.04.2005
Sendt: 22.04.2005
Besvart: 28.04.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Hva er provenyet av å legge full merverdiavgift på 25 pst. på brus?

Begrunnelse

I dag ilegges brus den merverdiavgiftssatsen som gjelder for mat, nemlig 11 pst. Dette virker uheldig i en tid da sukkerforbruket blant barn og unge er svært høyt og påfører helseskade.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Det legges her til grunn varegruppen alkoholfrie drikkevarer, slik den defineres i forhold til særavgiften på alkoholfrie drikkevarer, se St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, side 134. Det kan på usikkert grunnlag anslås at en økning i merverdiavgiftssatsen fra 11 pst. til 25 pst. for alkoholfrie drikkevarer kan utgjøre om lag 900 mill. kr pr. år påløpt. Dette anslaget er gjort under forutsetning om full overveltning av avgiften i prisene og ingen atferdsendring.