Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:719 (2004-2005)
Innlevert: 22.04.2005
Sendt: 25.04.2005
Besvart: 02.05.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kva er status for dei arresterte kurdiske borna i Mersin, og kan Noreg på nokon måte ta opp deira situasjon ovanfor tyrkiske myndigheiter?

Begrunnelse

Eg viser til svar på mitt spørsmål nr. 661 og tillatar meg å melde at eg på ny har fått underhands melding om at det er seks born som vart arrestert og fem av dei sit endå fengsla i Mersin og dei ventar på at rettssaka deira skal komme opp 2. mai i år. Eitt av borna vart lauslate 4. april i år.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Vår ambassade i Ankara har på ny vært i kontakt med tyrkiske myndigheter og en tyrkisk menneskerettsorganisasjon (Human Rights Association) vedrørende de kurdiske barna i Mersin. Etter nærmere undersøkelser har det tyrkiske utenriksdepartement nå bekreftet overfor ambassaden at fem av de seks kurdiske barna arrestert i Mersin 24. mars fortsatt sitter fengslet.

Den tyrkiske menneskerettsorganisasjonen opplyser at de arresterte skal være tiltalt for brudd på regelverket om demonstrasjoner og offentlige møter, for å ha fremprovosert hat og fiendskap, og for å ha fornærmet det tyrkiske flagg.

Slik representanten Jacobsen peker på i spørsmålet, er rettsmøtet til de fem arresterte berammet til 2. mai i Mersin.

Jeg har besluttet at vår ambassade skal være tilstede under rettsmøtet.

Ambassaden har også vært i kontakt med andre lands representasjoner og vi er kjent med at også den nederlandske ambassaden kommer til å være tilstede under rettsmøtet på vegne av det luxembourgske EU-formannskapet.

Vår ambassade vil i tiden fremover følge opp saken i kontakt med tyrkiske myndigheter.