Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:725 (2004-2005)
Innlevert: 27.04.2005
Sendt: 27.04.2005
Besvart: 09.05.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Da prøveprosjektet med politihelikopteret startet opp i 1997, dro to politimenn til Sverige for å ta svenske helikoptersertifikater som så skulle konverteres til norske helikoptersertifikater. I Dagens Næringsliv den 13. april ser jeg at norsk sertifikat ble utgitt på tross av at krav fra Luftfartsverket om gyldig svensk sertifikat før konvertering ikke hadde blitt oppfylt.
Medfører det riktighet at aviser nå sitter med dokumentasjon på at lederen for politihelikoptertjenesten ikke har gyldig helikoptersertifikat?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg regner med at spørsmålet gjelder sertifikatinnehaver Per Kristian Hoff. Luftfartstilsynet har opplyst til meg at hans helikoptersertifikat er utstedt på tilfredsstillende grunnlag. Utdannelse som tilfredsstilte utstedelse av svensk helikoptersertifikat er lagt til grunn for godkjenning av påmelding til prøve for utstedelse av norsk sertifikat. Eksamener ble avlagt som tilfredsstilte kravet for utstedelse av svensk sertifikat. Disse ble godkjent av Luftfartsverket som tilsvarende norske eksamener. Han har siden utstedelsen vedlikeholdt gyldigheten av sitt norske sertifikat med tilknyttede rettigheter. Jeg kjenner ikke til hva slags dokumentasjon pressen har i denne saken.