Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:727 (2004-2005)
Innlevert: 27.04.2005
Sendt: 27.04.2005
Besvart: 04.05.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): En undersøkelse NRK har foretatt indikerer at nærmere 40 pst. av svarene som veiledere ved ligningskontorene gav som hjelp til selvangivelsen var feil.
Mener finansministeren det er tilfredsstillende at skattyterne ikke får korrekte svar når de henvender seg til sitt lokale ligningskontor?

Begrunnelse

Undersøkelsen omfattet 15 ligningskontor, totalt 75 spørsmål. 37 svar var feil, 7 ikke besvart og bare 56 var korrekte.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Skatteetaten har som mål å gi god veiledning til skattyterne og å gi korrekte svar på mottatte henvendelser. At skattytere ikke får korrekt svar på sine henvendelser til ligningskontoret, er ikke tilfredsstillende. Verken skattedirektøren eller jeg er fornøyd med gale svar fra etatens tjenestemenn og -kvinner. Etaten arbeider med å profesjonalisere tjenestene både på kvalitet og kapasitet. Opprettelse av et service- og informasjonssenter vil bidra til at henvendelsene går til dem som har spesiell kunnskap eller forutsetning for å svare på bestemte regelområder. Dette vil være viktige bidrag til å sikre at ligningskontorene skal kunne besvare mottatte henvendelser på en best mulig måte. Målet skal være korrekte svar.