Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:762 (2004-2005)
Innlevert: 10.05.2005
Sendt: 11.05.2005
Besvart: 24.05.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Vil kulturministeren gjennomgå retningslinjene til Norsk Tipping og deres manglende distriktshensyn?

Begrunnelse

Når små butikker i utkantnorge søker om tippekommisjon, får de til svar blant annet at det er for dyrt å sette opp terminaler. Retningslinjene som Stortinget har lagt for tildeling av løyve er uklare.
Det er et ønske om at Norsk Tipping pålegges å føre en bedre distriktspolitikk. Å kunne tilby tipping og posttjenester er et viktig servicetilbud til befolkningen i utkantnorge. Tipping på nett er ikke et alternativ for alle, og ikke alle kjører bil. Tipping bør være tilgjengelig for folk der de bor, og småbutikkene i distriktet er dessuten et møtested for folk.
Terminaloppsetting ute i distriktene kan løses ved at butikkene selv er med på å leie terminaler og dele utgiftene. Det kan også stilles krav til inntjening og lisensen kan dermed inndras etter noen års prøveperiode dersom det ikke går som forventet.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I henhold til lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. er Norsk Tipping AS et statlig eid spilleselskap hvor departementet har ansvar for den overordnede styringen av selskapet, samt utarbeidelse av spilleregler for de spillene som Norsk Tipping AS tilbyr.

Når det gjelder avtaler om og etablering av kommisjonærnettverk ligger dette inn under Norsk Tipping AS' forretningsmessige drift. Etablering av nye kommisjonærer gjøres derfor ut fra forretningsmessige kriterier hvor bl.a. vareomsetning, antall kunder, handlemønster, forventet spilleomsetning og avstand til nærmeste kommisjonær, er med i en helhetsvurdering.

For øvrig vil jeg bemerke at Norsk Tipping AS ønsker å yte god sørvis overfor spillere i distriktsnorge. Ved utplassering av terminaler blir det derfor tatt distriktshensyn innenfor rammene av en forsvarlig forretningsdrift. Det blir lagt særskilt vekt på å få en relativt sett større utbygging av terminaler ute i distriktet enn i sentrumsområdene. Det kan for øvrig opplyses at det i dag er 3 880 kommisjonærer fordelt over hele landet.