Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:771 (2004-2005)
Innlevert: 12.05.2005
Sendt: 12.05.2005
Besvart: 23.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Rullestolbrukere som vil jakte kan i dag ikke jakte fra motordrevne rullestoler/fremkomstmidler. I september 2004 skrev statsråden han ville iverksette et arbeid med sikte på å endre gjeldende regelverk vedr viltloven § 21, slik at det blir åpnet for å kunne søke om dispensasjon i særskilte tilfeller, men uten at det skal medføre en generell oppmyking av forbudet. Rullestolbrukere venter fortsatt spent på en slik endring.
Hva er status for dette arbeidet?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I brev av 14. september 2004 svarte jeg på spørsmål nr. 880 fra representanten Inger S. Enger om muligheten for i særlige tilfeller å kunne dispensere fra forbudet mot å løse skudd fra motorkjøretøy under jakt.

Svaret er fulgt opp gjennom at Direktoratet for naturforvaltning i brev av 29. april 2005 sendte på høring forslag til endring i forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst. Forslaget til endringsforskrift inneholder et forslag til en ny bestemmelse som åpner for at Direktoratet for naturforvaltning etter søknad kan dispensere fra forbudet mot å løsne skudd fra motorkjøretøy under jakt for personer med sterk bevegelseshemming. Når høringen er avsluttet 15. august 2005, vil endringer i forskriften om utøvelse av jakt og fangst bli fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.