Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:779 (2004-2005)
Innlevert: 12.05.2005
Sendt: 13.05.2005
Besvart: 24.05.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vet statsråden hva årsakene er til at de ikke fikk utstedt svenske helikoptersertifikater, noe som burde være en selvfølge hvis de besto eksamenene?

Begrunnelse

I svaret fra statsråden på mitt spørsmål nr. 725 leser jeg at "Eksamener ble avlagt som tilfredsstilte kravet for utstedelse av svensk sertifikat. Disse ble godkjent av Luftfartsverket som tilsvarende norske eksamener".
Men jeg har sett at det i et brev fra Luftfartsverket til Justisdepartementet, datert 8. juli 1997, står at man må inneha det svenske helikoptersertifikatet for å få norsk helikoptersertifikat.
Jeg har også sett et brev fra den svenske luftfartsinspeksjonen, datert 30. oktober 1997, der det står at nordmennene fikk "utbildning til helikoptersertifikat. Enligt overenskommelse har ei nogra svenska sertifikater utferdades".


Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Spørsmålet har vært forelagt Luftfartstilsynet som opplyser at ut fra de dokumentene som foreligger på Per Kristian Hoffs sertifikatmappe, kan det utledes følgende: Kandidaten besto svensk teoriprøve (helikopterfag) 7. oktober 1997, og praktisk flygeprøve 28. oktober 1997 for utstedelse av helikoptersertifikat. Den svenske kontrollanten var i perioden oktober 1996 til juni 2004 også godkjent som norsk kontrollant. Etter overenskomst mellom svensk og norsk myndighet ble det bestemt at det ikke skulle utstedes svensk sertifikat da det var uhensiktsmessig og kandidaten ikke hadde behov for svensk sertifikat, men utstedelsesgrunnlaget skulle overføres til Norge. Ny praktisk flygeprøve ble avholdt i Norge 9. januar 1998, og norsk helikopter sertifikat ble deretter utstedt.

Luftfartstilsynet opplyser videre at brevet fra Luftfartsverket, datert 8. juli 1997, (brevet som det vises til i begrunnelsen for spørsmålet) ikke inneholder et vedtak, men opplyser om generelle bestemmelser for konvertering og validering, og hva som var gjeldende for de som allerede var innehavere av trafikkflygersertifikat for fly. Luftfartstilsynet opplyser at den prosedyren som ble fulgt i denne konkrete saken, er beskrevet ovenfor.