Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:780 (2004-2005)
Innlevert: 13.05.2005
Sendt: 13.05.2005
Besvart: 23.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Rehabiliteringssenteret i Nord-Norge kurbad (RNNK) har utviklet et spesielt treningsprogram som ser ut til å gi svært gode resultater for barn med cerebral parese. Pengemangel kan føre til tilbudet ikke kan fortsette.
Kan helse- og omsorgsministeren bidra til at Sosial- og helsedirektoratet svarer på søknaden om fullføring av pilotprosjektet "Intensiv motorisk trening av barn med CP"?

Begrunnelse

Jeg stilte spørsmål om det samme den 2. februar 2005, og fikk til svar at søknaden skal behandles i Sosial- og helsedirektoratet. I og med at det ikke er gitt noe svar på søknaden er jeg interessert i å høre om statsråden kan bidra til at søknaden behandles og at det blir et positivt utfall. Ifølge UNNs internavis Pingvinen gir treningsprogrammet formidable resultater. Statssekretær Aspaker har besøkt kurbadet, og ifølge samme avis lot hun seg imponere selv om pasientene da var helt i startfasen av behandlingen.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Sosial- og helsedirektoratet har mottatt en rekke søknader fra alle regionale helseforetak. Søknadene er nå under behandling. Søknadene blir behandlet ut fra et faglig grunnlag. Dette gjelder også søknaden fra Universitetssykehuset Nord-Norge om støtte til fullføring av et pilotprosjekt om intensiv motorisk trening. Sosial- og helsedirektoratet tar sikte på å ferdigbehandle søknadene før sommeren.