Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:805 (2004-2005)
Innlevert: 24.05.2005
Sendt: 25.05.2005
Besvart: 02.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Puggandplay har vært i drift siden 1. august 2001. Hvert av disse 4 årene har det vært prosjektfinansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet med 5,5 mill. kr. I tillegg har NRK bevilget ca. 2 mill. kr pr. år. Departementet har etter våre opplysninger nå besluttet å avslutte prosjektet.
Hva er statsrådens begrunnelse for å avslutte medfinansieringen?

Begrunnelse

Puggandplay er en interaktiv læringsressurs for elever mellom 11-13 år, med hovedvekt på matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Puggandplay er etablert som en av de ledende faglige nettbaserte tjenestene for elever i grunnskolen og læremiddelet har hatt en stadig voksende popularitet siden oppstarten høsten 2001.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Puggandplay var et lærings- og leksehjelpprogram kringkastet på NRK1 i Etter skoletidsendingen frem til april i år. Programmet startet opp 3. september 2001. Den tilhørende internettjenesten fungerer fortsatt, og er stadig i bruk.

Siden 2001 har prosjektet Puggandplay mottatt 22 800 000 kr over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Midlene har skullet gå til nevnte tv-program, og til nettstedet www.puggandplay.com. Hensikten er å hjelpe barn i 9 til 13 års alder med svar på spørsmål knyttet til fagene på skolen. Bevilgningen har vært i tråd med Regjeringens satsinger på både lesing og realfag, referanse: Gi rom for lesing! og Realfag, naturligvis!. Puggandplay har også fått økonomisk støtte fra NRK.

Høgskolen i Hedmark har vært faglig ansvarlig for prosjektet, og har samarbeidet med den lokale kringkasteren Fabelaktiv, NRK og internettprodusenten Apropos.

Prosjektet ble evaluert i 2002 av Høgskolen i Hedmark.

NRK besluttet å legge ned programmet Etter skoletid, og den siste Puggandplay-sendingen gikk over eteren 14. april. Nettstedet er som sagt operativt, og drives på samme måten som før.

Utdannings- og forskningsdepartementets medfinansiering av Puggandplay-prosjektet ble i år avsluttet i tråd med NRKs endelige avgjørelse om tv-sendingen og programmet Etter skoletid.