Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:825 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 07.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Jeg er kjent med at det er store omkostninger knyttet til manglende varetektsplasser i Midt-Norge. Det foreligger nå planer ved Verdal fengsel for å rette situasjonen. Via mediene er også problemet belyst, hvor det stilles spørsmål ved pengebruk til transport/hotell, og at en burde prioritere etterforskning av lovbrudd. Slike oppslag øker etter min mening ikke respekten verken for pengebruken eller politiets prioritering.
Når vil departementet ta stilling til planene ved Verdal fengsel?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet er kjent med at det har vært arbeidet med planer om utvidelse av Verdal fengsel. Departementet vil vurdere disse planene. Det er behov for flere fengselsplasser i Kriminalomsorgen region nord. I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2005, har derfor Regjeringen foreslått en utvidelse av Vadsø fengsel med 8 plasser og 2 mill. kr til prosjektering av et nytt fengsel i Indre Salten/Sørfold. Det er inngått en budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om RNB for 2005. I avtalen er det lagt inn midler til oppgradering av de åpne fengslene Ilseng og Verdal med til sammen 5 mill. kr. Disse midlene er først og fremst tenkt benyttet til økt bemanning og fysiske sikkerhetstiltak. En eventuell utvidelse av Verdal fengsel må vurderes nærmere i en helhetlig sammenheng i forhold til plassbehovet i Kriminalomsorgen region nord.