Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:835 (2004-2005)
Innlevert: 31.05.2005
Sendt: 01.06.2005
Besvart: 09.06.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Flyktninger som skal bosettes i Kommune-Norge, er avhengige av hus og leiligheter som de forskjellige kommunene leier av sine innbyggere. Når leieforholdet opphører er det nå etter hvert flere utleiere som opplever at det er vanskelig å få kommunene til å betale kostnadene ved å sette hus og leiligheter i stand etter tildels harde belastninger i utleietiden. Det ender ofte med at utleierne må ha advokathjelp mot kommunen.
Har departementet noen kontrollmuligheter overfor kommuner i slike situasjoner?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Bosetting av flyktninger er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene. Det er således opp til den enkelte kommune om de ønsker å ta imot flyktninger. Det er videre kommunens ansvar å stille til disposisjon egnet bolig. I de tilfeller der det gjøres ved å leie bolig hos private, må kommunene inngå en avtale med utleier. Slike leieavtaler er rent privatrettslige.

Etter kommuneloven § 59 kan en kommunes avgjørelser lovlighetskontrolleres. Det er imidlertid bare de forvaltnings- og offentligrettslige sider ved en avgjørelse som er gjenstand for kontroll, ikke de rent privatrettslige sider. Eventuelt innhold og omfang av en kommunes privatrettslige forpliktelser med kontraktsrettslig grunnlag, inngår således ikke i kontrollen etter § 59.