Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:843 (2004-2005)
Innlevert: 02.06.2005
Sendt: 03.06.2005
Besvart: 09.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Kan statsråden forsikre at nattogtilbudet på Nordlandsbanen slik det er i dag, ikke blir forringet, og at ordningen med at det settes opp sovevogner på stasjonene i Mosjøen og Mo i Rana slik at de reisene slippe å gå på og av togene på natta, blir opprettholdt?

Begrunnelse

Det fremgår i en pressmelding fra NSB i dag at selskapet skal endre nattogene f.o.m. januar neste år. Der skal bli færre soveplasser, mens kvalitetens skal heves på det som blir igjen. NSB setter opp sovevogn på stasjonen i Mosjøen og Mo i Rana, slik at de reisende skal slippe å gå på og av togene om natta. Det fremgår ikke av innformasjonen om dette tilbudet blir videreført. Nattoget på Nordlandsbanen inngår i kjøpsavtalen mellom NSB og Samferdselsdepartementet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Regjeringen har lagt stor vekt på å videreføre et godt nattogtilbud. For å begrense de store underskuddene må det imidlertid vurderes gjennomført tilpasninger i tilbudet. NSB har derfor arbeidet for å gjøre nattoget mer tilpasset kundenes behov og derigjennom bidra til en mer "levedyktig" nattogdrift økonomisk sett. NSB faser ut de eldste sovevognene fra 50- og 60-tallet. Øvrige sovevogner oppgraderes utvendig og innvendig for 15 mill. kr. NSB pusser også opp sittevognene, slik at materiellet totalt sett får en betydelig høyere standard enn i dag. På den måten får kundene et nattogtilbud med god og forutsigbar kvalitet, uansett banestrekning. En fornyelse av tilbudet er påkrevd og endringene er basert på innspill fra NSBs egne kunder.

Konsekvensen av at NSB tar ut gammelt materiell blir at antallet soveplasser vil bli redusert, også på Nordlandsbanen. Det betyr at det ikke vil være tilgjengelig materiell for utplassering i Mosjøen og Mo i Rana. Gjenværende materiell vil bli disponert slik at det mest mulig svarer til kundenes ønsker.

På Nordlandsbanen velger i dag 7 av 10 kunder sitteplass på nattoget. Antallet sitteplasser opprettholdes med den nye løsningen. Dette gjør at de aller fleste som vil reise fortsatt vil få plass, selv i høytrafikkperioder.

Med ny ruteplan vil passasjerene fra Mo i Rana kunne gå på nattoget sydover ca. kl. 23.50 og i Mosjøen kl. 00.50. Nordgående nattog vil stoppe på Mo i Rana ca. kl. 04.40 og i Mosjøen ca. kl. 05.50. Nye avgangs- og ankomsttider for Mosjøen vil være tilsvarende som dagens avgangs- og ankomsttider for nattoget i Egersund og på Voss og Hamar, som heller ikke har egne sovevogner.

Videreføring av dagens løsning, sett ut i fra tilstanden og tilgangen til sovevognmateriell er slik at NSB enten måtte kjøpe eller leie nytt materiell, noe som ville vært uforholdsmessig dyrt.

NSB er fortsatt avhengig av tilskudd fra staten for drift av nattogene, men endringene vil bidra til et mer "levedyktig" tilbud slik at nattogtilbudet også kan sikres fremover.