Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:849 (2004-2005)
Innlevert: 04.06.2005
Sendt: 06.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er status for arbeidet med en utredning av adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 36 (2004-2005) gikk et flertall i justiskomiteen inn for en utredning av hvordan en adgang til personlig konkurs med gjeldsslette ville fungere i Norge.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Stortinget har bedt om en konsekvensutredning av å innføre en ordning med personlig konkurs med gjeldssletting, for eksempel etter mønster av amerikansk rett på området ("consumer bankruptcy") i Norge. Jeg ser denne saken i nær sammenheng med gjeldsordningsloven, som er vår "konkursordning" for private. Hovedforskjellen på det amerikanske systemet og det norske er først og fremst at det i USA i større utstrekning enn i Norge gis adgang til umiddelbar gjeldssletting, samt at det er en mer begrenset vurdering av om det vil virke "støtende" å slette gjelden. Jeg vil derfor gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser det vil ha om tilsvarende regler skulle innarbeides i gjeldsordningsloven. Etter min oppfatning er det på bakgrunn av Stortingets spørsmål særlig aktuelt å se på konsekvensene av en gjeldsordning med umiddelbar gjeldssletting. Gjeldsordningsloven åpner for dette også i dag, men adgangen brukes svært sjelden.

Arbeidet med utredningen ble påbegynt våren 2005. Utredningen krever imidlertid en del arbeid, bl.a. i form av informasjonsinnhenting fra utlandet. Det må således påregnes at arbeidet vil ta noe tid.