Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:852 (2004-2005)
Innlevert: 06.06.2005
Sendt: 07.06.2005
Besvart: 14.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Regjeringen har avvist klagen fra Musikk Instrument Akademiet (MIA) om fortsatt statstilskudd. Ettersom det ikke finnes tilsvarende utdanninger i Norge er det nå en rekke elever som nå har havnet i en vanskelig situasjon.
Vil departementet hjelpe disse studentene, eller mener departementet at elevene selv har tatt en risiko ved å benytte seg av det private tilbudet?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Musikk Instrument Akademiet AS (MIA) ble i vedtak av 9. juli 2004 fratatt godkjenningen sin etter friskoleloven, og departementet var allerede på dette tidspunktet opptatt av å hjelpe skolens elever. For å drøfte aktuell bistand ble det derfor avholdt et møte med elevorganisasjonen ved MIA (EMIA) 21. juli 2004. Møtet dannet grunnlaget for hjelp i ulike former. Jeg kan nevne at det ble tatt direkte kontakt med Lånekassen og på denne måten avklart at tidligere elever ved MIA kunne få støtte til å fortsette sin utdanning i utlandet. Elevene som benyttet seg av denne muligheten fikk søknadene umiddelbart behandlet uten ventetid. Ellers har departementet vært i kontakt med tyske utdanningsmyndigheter i noen enkeltsaker.

Vanligvis vil elever ved frittstående videregående skoler som av ulike årsaker må avvikle driften ha muligheten til å fullføre opplæringen ved offentlig skole eller annen frittstående skole. De tidligere elevene ved MIA hadde ikke tilsvarende alternativ her i landet når skolen ble fratatt godkjenningen, noe som er bakgrunnen for at departementets bistand har tatt utgangspunkt i elevenes fullføring av utdanningen i utlandet.