Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:862 (2004-2005)
Innlevert: 08.06.2005
Sendt: 09.06.2005
Besvart: 17.06.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Opplæringstilbudet ved flere private rusbehandlingsinstitusjoner er i fare. Ved Tyrili blir skolen lagt ned i løpet av få uker dersom ikke en akuttløsing etableres. I sendinger både på NRK og på TV2 tirsdag 7. juni 2005 lovet statsministeren å sikre opplæringstilbudet både på kort og lang sikt. Regjeringspartienes formuleringer om "å være kjent med at Regjeringen arbeider for å finne en løsning" svært uklart.
Kan statsministeren garantere at skoletilbudene sikres og nødvendige avtaler skrevet før fristen går ut?

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Svar

Kjell Magne Bondevik: Regjeringen er opptatt av at rusmiddelmisbrukere skal få god opplæring som del av et helhetlig behandlings- og rehabiliteringsopplegg. Dette jobber Regjeringen med både på kort og lang sikt. Som representanten Andersen er kjent med, uttaler en samlet finanskomité at den er kjent med at Regjeringen arbeider for å finne en løsning for skoletilbudet i de frittstående helseinstitusjonene, jf. finanskomiteens innstilling til St.prp. nr. 64 (2004-2005). Jeg viser også til statsråd Clemets svar i Stortinget 11. mai 2005 om denne saken.

Det er således igangsatt et langsiktig arbeid for å vurdere dagens lovgivning og finansieringsordning for opplæring av pasienter ved de private helseinstitusjonene. Jeg kan dessuten bekrefte at jeg har tatt de nødvendige initiativ for å løse den akutte situasjonen ved Tyrili.