Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:869 (2004-2005)
Innlevert: 09.06.2005
Sendt: 10.06.2005
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 17.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): En musiker fra Zimbabwe ble stoppet av grensepoliti ved ankomst til Torp flyplass. Hun er invitert av Norge 2005 for å delta i det flerkulturelle bandet "Womens Voice" som skal turnere i Norge. Hun ble stoppet til tross for at hun har oppholdstillatelse i én måned, og hun kunne vise til invitasjon til Norge.
Er statsråden enig i at denne oppførselen fra norsk grensepoliti strir mot ønsket om internasjonal kulturutveksling, og vil hun sørge for at gjestende kunstnere med minoritetsbakgrunn ikke blir ydmyket på denne måten?

Begrunnelse

Musikeren og hennes barn kom til Torp flyplass via London fra Zimbabwe. Grensepolitimannen stoppet henne fordi hun etter hans mening hadde for lite penger til månedsoppholdet her i Norge. Dette skjedde til tross for at hun kunne vise til stempel i passet, invitasjon fra Norge 2005, og det hjalp heller ikke at han snakket med prosjektleder for det flerkulturelle bandet. Da han til slutt lot henne gå, hadde siste bussen gått, og musikeren og hennes barn måtte overnatte i ankomsthallen. Hun kom seg videre med buss til Oslo dagen etterpå.
Denne typen oppførsel fra norsk grensepoliti gir etter min mening feile signal. For det første strir det mot ønsket om internasjonal kulturutveksling, og at Norge skal være en åpen nasjon som ønsker et mangfold av kulturuttrykk. For det kan det gi signal til minoritetskunstnere og minoritetsbefolkninga her i Norge om at kunstnere som vil formidle deres kulturuttykk, ikke er velkommen. Da en dansegruppe ble stoppet på en ydmykende måte for et par år siden, ryddet kulturministeren opp. Det er ønskelig at hun nå sørger for besøkende minoritetskunstnere ikke blir utsatt for at denne typen ydmykende oppførsel, en oppførsel som kan representere være hindre for det kulturelle mangfoldet et flertall i Stortinget ønsker.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet ble overført fra kultur- og kirkeministeren.

Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet. Politiet har som oppgave å kontrollere alle reisende som kommer til Norge fra land utenfor Schengen-området. Plikten til kontroll er hjemlet i Schengen-regelverket som Norge er bundet av. Onsdag 8. juni 2005 klokka 21.50 ble det foretatt grensekontroll av reisende fra London til Sandefjord lufthavn Torp, hvor visumpliktig borger Sibu Sisiwe Ncube og hennes datter var 2 av ca. 110 passasjeren. Ved kontrollen kunne Ncube forevise gyldig pass og turistvisum av én måneds varighet. Hun ble rutinemessig og i tråd med Schengen-regelverket forespurt om å bekrefte oppholdets varighet, formål og eventuelt forevise midler eller andre garantier for oppholdet og tilbakereisen.

Hun opplyste at hun i én måneds tid skulle turnere med gruppen "Womens Voice". På grunn av oppholdets varighet oppsto det usikkerhet om oppholdet var i samsvar med vilkårene for turistvisum. En utlending som er musiker er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse for oppdrag som samlet ikke overstiger 10 dager i løpet av kalenderåret, jf. utlendingsforskriften § 8. For å kunne dokumentere formålet viste Ncubc til en invitasjon som ikke var tilgjengelig på kontrollstedet og til sin norske referanse i Oslo som politiet tok kontakt med. Politiet tillot etter en samlet vurdering innreise selv om Ncube sa at hun skulle arbeide noe mer enn 10 dager. Politiets kontroll pågikk i omtrent 10 minutter. Tollvesenet har opplyst at kontroll av bagasje krevde tilnærmet samme tid.

Bussavgang til Oslo var i henhold til oppsatte ruter kun en halv time etter at Ncubes fly landet. Bussen forlot terminalen ved lufthavn ca. klokka 22.20, omtrent 10 minutter etter at innreisekontrollen var avsluttet.

Politiet ble etter en stund oppmerksom på at Ncube og hennes datter ikke hadde reist fra flyplassen. Sammen med Ncube tok politiet pånytt kontakt med oppgitt referansen. Referansen avviste bestemt å ha et ansvar for Ncube og hennes datters videre reise til Oslo. Referansen mente derimot at politiet hadde forårsaket forsinkelsen og var forpliktet til å skaffe videre transport. Ncube og referansen ble begge informert om at politiet ikke hadde ansvar for transport fra flyplassen og fikk opplyst hvilke transport- og overnattingsmuligheter som forelå.

På bakgrunn av Politidirektoratets presisering av fakta synes innreisekontrollen å være gjennomført på en korrekt og ansvarlig måte. Jeg kan ikke se at kontrollen fra norsk politi kan betegnes som "en ydmykelse" eller at den er i strid med ønsket om internasjonal kulturutveksling. Tvert imot synes regelverket å ha fått en vid fortolkning til fordel for Ncube.