Skriftlig spørsmål fra Jørund Leknes (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:875 (2004-2005)
Innlevert: 10.06.2005
Sendt: 13.06.2005
Besvart: 15.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørund Leknes (SV)

Spørsmål

Jørund Leknes (SV): Både Siviltjenesteadministrasjonen og Vernepliktsverket har et omfattende utvalg av skjemaer liggende ute på sine hjemmesider, blant annet for søknader om økonomisk kompensasjon. Likevel ligger det ikke offentlig tilgjengelig på noen av nettstedene skjema for fritak fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
Vil statsråden ta initiativ til at slike skjemaer blir tilgjengelig på offentlige nettsteder, og dermed lette vernepliktiges mulighet til å søke om fritak av overbevisningsgrunner?

Begrunnelse

Etter at lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner ble endret under Bondevik-regjeringen I, er det mulig å søke fritak for militærtjeneste av overbevisningsgrunner ved å undertegne egenerklæring.
I dag er det slik at for å oppdrive blankett for å undertegne en slik egenerklæring, må man ta kontakt med Vernepliktsverket. Samtidig er det slik at Vernepliktsverket har tilgjengelig mange andre skjemaer på sine nettsteder. Regjeringen har som uttalt politikk å ta i bruk mer IT i offentlig sektor, blant annet gjennom elektronisk forvaltning og elektronisk signatur.
Skjema for fritak fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner ligger ikke ute på nett, og det er heller ingen standardiserte muligheter til elektronisk å be om å få tilsendt skjema. Dette har for eksempel Lånekassen på sine nettsteder.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I forbindelse med nylig avsluttet revisjon av militærnekterblankett GB 0001 "Søknad om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner", er det også utarbeidet en elektronisk versjon, som er gjort tilgjengelig på Vernepliktsverkets hjemmesider: www.mil.no (se under: verneplikt/nedlastinger/blanketter). Blanketten kan fylles ut elektronisk, og må underskrives av søkeren.