Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:880 (2004-2005)
Innlevert: 13.06.2005
Sendt: 14.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvor mange personer over 18 år tjener under 170 000 i året, hvor mange over 18 år tjener under 190 000 kr i året, og hvor stor andel av befolkningen over 18 år utgjør hhv. de som tjener under 170 000 kr og de som tjener under 190 000 kr?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Da inntektsbegrepet ikke er nærmere spesifisert, er det valgt å presentere beregninger med utgangspunkt i både bruttoinntekt og personinntekt.

Bruttoinntekt

Bruttoinntekten består av lønn, pensjon, næringsinntekt og kapitalinntekter, slik de fremgår av selvangivelsen.

Statistisk sentralbyrås skattestatistikk viser at det var 3 465 689 personer 18 år og over med bruttoinntekt i 2003. Av disse hadde 1 166 402 personer (33,7 pst.) bruttoinntekt under 170 000 kr, mens 1 337 350 personer (38,6 pst.) hadde bruttoinntekt under 190 000 kr.

Av personer i yrkesaktiv alder, dvs. mellom 18 og 67 år, hadde 2 896 305 personer bruttoinntekt i 2003. Av disse hadde 841 802 personer (29,1 pst.) bruttoinntekt under 170 000 kr, mens 965 203 personer (33,3 pst.) hadde bruttoinntekt under 190 000 kr.

Ser en antall personer med bruttoinntekt under hhv. 170 000 og 190 000 kr i forhold til alle personer i de to alderskategoriene, dvs. at de som ikke hadde bruttoinntekt i 2003 også inkluderes i antall personer hhv. 18 år og over og mellom 18 og 67 år, blir andelene om lag 0,3 prosentpoeng lavere enn oppgitt over.

Personinntekt

Personinntekt består av lønn, pensjon og beregnet, positiv personinntekt fra næring.

Statistisk sentralbyrås skattestatistikk viser videre at det var 3 483 165 personer 18 år og over med personinntekt i 2003. Av disse hadde 1 252 371 personer (36,0 pst.) personinntekt under 170 000 kr, mens 1 432 285 personer (41,1 pst.) hadde personinntekt under 190 000 kr.

Av personer i yrkesaktiv alder, dvs. mellom 18 og 67 år, hadde 2 882 980 personer personinntekt i 2003. Av disse hadde 862 988 personer (30,0 pst.) personinntekt under 170 000 kr, mens 994 538 personer (34,5 pst.) hadde personinntekt under 190 000 kr.

Ser en antall personer med personinntekt under hhv. 170 000 og 190 000 kr i forhold til alle personer i de to alderskategoriene, dvs. at de som ikke hadde personinntekt i 2003 også inkluderes i antall personer hhv. 18 år og over og mellom 18 og 67 år, blir andelene om lag 2 prosentpoeng lavere enn oppgitt over.