Skriftlig spørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:884 (2004-2005)
Innlevert: 14.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 23.06.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): I mange tilfeller benyttes bobil i næring, og i et spredt befolket land som Norge er det viktig å ikke legge hindre for denne muligheten. I dag blir bobiler klassifisert som "personkjøretøyer" slik at fradrag for inngående avgift ikke innrømmes, selv om bilen benyttes i næringsvirksomhet.
Synes finansministeren dette er fornuftig, og hvordan ser finansministeren eventuelt for seg at lovverket kan innrettes for å sikre at bobiler nyttet i næringsvirksomhet sikres fradragsrett for inngående merverdiavgift?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter gjeldende rett avskjæres som hovedregel fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og drift mv. av personkjøretøyer. Det er imidlertid gjort enkelte unntak for personkjøretøy til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet, som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet (typisk drosjer) eller til bruk i virksomhet med videresalg av personkjøretøy.

Bakgrunnen for at ikke alle næringsdrivende som tar i bruk personkjøretøyer i sin virksomhet kan trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelse og drift mv. av kjøretøyet, er særlig knyttet til kontrollproblemene dette vil skape da det vil åpne for store muligheter til uberettiget fradrag til privat forbruk som vanskelig lar seg kontrollere i ettertid/praksis. I motsetning til for eksempel lastebiler etc., er det ikke uvanlig å benytte personkjøretøyer privat.

Som personkjøretøy i denne sammenheng defineres også campingbiler/bobiler. På samme måte som vanlige personbiler, er det ikke uvanlig at disse brukes privat, for eksempel i forbindelse med ferier. Og tilsvarende vil det derfor være betydelige kontrollproblemer ved å skille mellom slik privat bruk og bruk i avgiftspliktig næringsvirksomhet også når det gjelder slike kjøretøyer.

Jeg anser det ikke aktuelt å nå vurdere en endring av definisjon av hva som skal anses som et personkjøretøy i denne sammenheng.