Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:890 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 22.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Det blir hevdet fra Luftfartsverket at det foreligger en gjensidig overenskomst mellom norsk og svensk myndighet, at det ikke skulle utstedes sertifikater fordi det ble ansett som unødvendig og uhensiktsmessig. Ved forespørsel til det svenske Luftfartsverket kjenner de ikke til denne overenskomsten og finner heller ikke noe dokument på dette.
Kan statsråden verifisere at en slik overenskomst finnes skriftlig?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Luftfartstilsynet har opplyst til meg at tilsynet ikke kan se at det foreligger noen skriftlig avtale mellom svensk og norsk myndighet omkring håndteringen av dokumentasjonen for utdanning og eksamener til trafikkflygersertifikat for helikopter for Per Kristian Hoff.

Dagjeldende forskrift av 30. april 1981 om konvertering og validering av utenlandske luftfartssertifikater og -beviser (BSL C 1-4) pkt. 1.1.2.2 sa at prøver ikke kreves for innehaver av danske eller svenske luftfartssertifikater eller instrumentbevis under forutsetning av at kravene i BSL C for utstedelse av sertifikatet/beviset og for fornyelse av gyldighetstiden er oppfylt. I AIC B 12/87 (Informasjonssirkulære for luftfarten) opplyste Luftfartsverket om flygerutdannelse gjennomført i Danmark eller Sverige. I denne AIC står det blant annet:

"En vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at det er inngått en avtale mellom de tre skandinaviske land som angir følgende:

En komplett utdannelse med avlagt og bestått prøve i ett land, godkjennes for sertifikatutstedelse i de andre land."