Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:892 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 22.06.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Jeg viser til planene om å arrangere en prøverunde i VM i Rally i Hedmark 2006 og arrangørenes behov for statlig medvirkning til en garanti på 25 mill. kr.
Vil statsråden bidra til at dette arrangementet kan finne sted, og at Norge dermed kan få sjansen til å bli permanent arrangør av Rally-VM?
Begrunnelse

Et VM-rally vil trekke til seg mange mennesker, som vil få store ringvirkninger og gi Innlandet et stort løft, noe Innlandet trenger. Norge er godt etablert som kandidat. Alle fabrikkteam og dekkleverandører har bekreftet støtte til prosjektet. Det er stort lokalt engasjement. Hedmark fylkeskommune, Hamar kommune, Oppland fylkeskommune, fylkesmannen i Hedmark og Våler kommune har bevilget penger til prosjektet. Dette kan gi Norge muligheten til permanent VM-rally hvert år. Det vil gi god norgesreklame og løfte bilsporten i Norge.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Planene for Rally Norway ble presentert i møte med Kultur- og kirkedepartementet 3. mai 2005. Hensikten med møtet var "å kartlegge mulighetene for at staten kan bidra med garantier for å sikre gjennomføringen av søknadsfasen og kandidatløp i februar 2006".

Det fremgikk av møtet at forespørselen fra Rally Norway ikke utelukkende gjaldt økonomiske garantier, men en kombinasjon av tilskudd og garantier.

I møtet ble det fra departementets side redegjort for ordningen med tilskudd av spillemidler til idrettsformål av overskuddet fra Norsk Tipping AS. Innenfor denne ordningen gis det ikke tilskudd til arrangementer som Rally Norway. Dette er det gjort rede for i brev fra departementet til Hedmark fylkeskommune, datert 12. mai 2005.

Slik prosjektet er presentert, fremstår det i stor grad som et arrangement av betydning for regional og næringsmessig utvikling. Så selv om prosjektet ikke kan påregne tilskudd eller garantier gjennom spillemiddelordningen, har Kultur- og kirkedepartementet koordinert møter for initiativtakerne med Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet.

En eventuell videre oppfølging vil bli vurdert på grunnlag av disse møtene.