Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:893 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 22.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Luftfartstilsynets offentlige sertifikatdatabase NORCAS pr. 7. januar 1998 viser en liste over samtlige norske kontrollanter. Der finnes ikke navnet på den mannen som senere er hevdet var norsk kontrollant på det tidspunktet. Statsråden kan få navnet av meg, men jeg kan ikke skrive det i et skriftlig spørsmål.
Er det mulig at Luftfartsverket bruker kontrollanter som ikke finnes i sertifikatdatabasen, og skal ikke alle godkjente kontrollanter være i sertifikatdatabasen?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Luftfartstilsynet opplyser at kontrollant ved prøven for gjenutstedelse av Per Kristian Hoff sitt norske trafikkflygersertifikat for fly, ble godkjent 9. mai 1996. Prøven til trafikkflygersertifikat for helikopter ble tatt i Sverige og i regi av svensk myndighet og med svensk kontrollant. Vedkommende kontrollant hadde også norsk kontrollantgodkjenning, utstedt 15. oktober 1996. Kontrollanten for prøve for typerettighet på helikopter AS 350 ble oppnevnt 3. september 1997. Alle opplysninger er i henhold til registreringer i sertifikatsystemet NORCAS.

I forhold til ditt spørsmål om sertifikatdatabasen opplyser Luftfartstilsynet at kontrollanter kan benyttes selv om de ikke finnes i NORCAS, og at det er mest vanlig med godkjenning av utenlandske kontrollanter til enkeltprøver. I 1998 ble ikke personopplysninger om utenlandske kontrollanter (utenfor SAS-systemet) ført inn i NORCAS, men deres innstilling for resultatet av gjennomførte flygeprøver med norske sertifikatinnehavere ble registrert.