Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:902 (2004-2005)
Innlevert: 16.06.2005
Sendt: 17.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil olje- og energiministeren sørge for at Regjeringen og Stortinget sine målsettinger om å legge forholdene til rette for økning av kraftproduksjonen nå også blir omsatt i praktisk politikk, slik at NVEs byråkrati følger opp disse krystallklare signaler?Begrunnelse

Både Regjeringen og Stortinget har flere ganger uttalt den målsetting å få til en øket kraftproduksjon for å gjøre oss mindre avhengig av kraftimport fra våre naboland, kraft som ofte er produsert i kull- og kjernekraftverk. Senest under Stortingets behandling av kraftsituasjonen for norsk industri for kort tid siden tok flere til orde for å legge til rette for en økning av produksjonen blant annet ved opprusting og utvidelser av eksisterende kraftverk. Olje- og energiministeren understreket også flere ganger under debatten i Stortinget hvor viktig det var å få til en økning av kraftproduksjonen og har ved flere anledninger hevdet at Regjeringen vil legge til rette for den nødvendige produksjonsøkningen.
Det er imidlertid mye som tyder på at det er en viss forskjell mellom liv og lære. Ifølge oppslag i Dalane Tidende 3. juni har Dalane Energi ventet i 17 måneder på en søknad om fritak fra samla plan for å øke kraftproduksjonen i Lund. Det samme selskap har også ventet siden januar 2004 på en melding vedrørende Mjelkefoss i Hellelandsvassdraget. Her ble det holdt møte om saken 29. mars 2004, og en høring i fjor høst ble raskt besvart, og siden har ingenting skjedd.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som representanten Vaksdal er kjent med har Regjeringen gjennomført en rekke tiltak for å legge til rette for en økning av kraftproduksjonen. Det er gjennomført en rekke forenklinger av saksbehandlingen for småkraftverk fra myndighetenes side, og det er lagt godt til rette for å kunne utnytte potensialet for opprustninger og utvidelser av eksisterende vannkraftverk.

Dette har også gitt konkrete resultater. I 2004 ga NVE og departementet til sammen nye vannkraftkonsesjoner som vil gi en årlig produksjon på ca. 600 GWh.

Det har i 2004 og 2005 vært stor pågang av nye søknader, særlig småkraftverk. Dette har ført til at noen saker, av kapasitetsmessige grunner, kan ha fått en for lang saksbehandlingstid. Den generelle trenden er likevel at saksbehandlingen nå går raskere enn før. Jeg vil i den forbindelse vise til at NVE har fått ros fra Småkraft AS for rask og effektiv saksbehandling. Dette fremgår av en artikkel i Europower for juni 2005.

Jeg er derfor trygg på at signalene fra Regjeringen og Stortinget følges opp av vassdragsmyndighetene, slik at vi kan få økt produksjonen av fornybar energi ytterligere.