Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:923 (2004-2005)
Innlevert: 20.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): I landbrukssammenheng oppfordres det til nisjeproduksjon. Det er viktig å ha mange bein å stå på. I 2001 gikk tre bønder i Valdres sammen om å lage et gårdsbryggeri. Etter en svært positiv markedsundersøkelse, starta de opp. Det viste seg da at steder med ølservering i området var bundet til avtaler med de store bryggeriene. I tillegg kom flere tyngende avgifter. Poenget er slett ikke å øke alkoholkonsumet.
Hva kan statsråden gjøre for at små lokale bryggerier kan klare seg i konkurransen mot de store bryggeriene?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Landbruks- og matdepartementet støtter, gjennom Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon, en rekke initiativ og prosjekter for å legge forholdene til rette for at flere små næringsmiddelprodusenter skal lykkes i markedet. For å forsterke arbeidet ytterligere har vi i vår nye strategi for næringsutvikling økt satsingen på markedskompetanse og salgstilgang for små og mellomstore produsenter.

Hoteller og restauranter er viktige salgskanaler for små næringsmiddelprodusenter, og de er viktige for profilering av norsk mat og matkultur. Stadig flere reiselivsbedrifter tilbyr nå lokalprodusert mat og drikke til gjestene. Dette er en viktig strategi for å kunne tilby et helhetlig produkt. Jeg har, som landbruks- og matminister, tatt initiativ til et tettere samarbeid med reiselivsnæringa, og opprettet et eget kontaktutvalg for reiselivet og landbruket.

Alkohol er et spesielt produkt og er derfor særavgiftsbelagt, og omsetningen er regulert innenfor forsvarlige bevillings- og registreringsordninger. For tilvirkere av alkohol tilkommer et bevillingsgebyr som er beregnet ut fra det som det koster å administrere ordningen med tilvirkningsbevilling. Gebyret beregnes etter det volum som produseres, og er derfor ikke særlig tyngende for små aktører. Revisjonen av alkoholloven, som trer i kraft 1. juli 2005, innebærer at bevillingsgebyrene senkes betraktelig.