Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:921 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 27.06.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Det er mange engasjerte og mange initiativ som tas for å komme fram til ei løysing av Vanunu-saka, og på korleis måte er den norske Regjeringa engasjert i å bidra til at saka får si løysing?

Begrunnelse

Mordechai Vanunu si sak er godt kjent i Noreg og han har stor sympati. Det vil også være mange rundt om i verden som vil sjå svært positivt på Norge om vi medverka avgjørande til å få til ein løysning av saka hans.
Fredsrørsla i Noreg sendte for nokre veker sidan inn ein klage for Vanunu til FNs Høykommisær for menneskerettighetar i Genève, Louise Arbour. Fredsrørsla har også i samarbeid med juridiske ekspertar i USA fått laget ein utredning ment for bruk i israelske domstolar, både i sak om å oppheve restriksjonane og i ein straffesak som er reist for 21 samtaler med utanlandske journalistar, som er brot på (det rettskrenkande) forbodet mot at Vanunu snakkar med utlendingar.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringen har fulgt nøye med på utviklingen i denne saken, også etter løslatelsen av Vanunu i april 2004, og vi har flere ganger tatt opp saken med israelske myndigheter.

Israelske myndigheter holder fast ved begrunnelsen om at restriksjonene som Vanunu er underlagt er at han fortsatt anses å utgjøre en trussel mot landets sikkerhet.

Jeg vil fortsatt følge denne saken nøye og ved egnede anledninger igjen ta den opp med israelske myndigheter.