Skriftlig spørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:955 (2004-2005)
Innlevert: 30.06.2005
Sendt: 30.06.2005
Besvart: 06.07.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): Cirka 8 000 jøder skal 15. august 2005 flyttes fra sine hjem og sine eiendommer i Gush Katif i Gaza. En israelsk avgjørelse etter press fra verdenssamfunnet.
Hva er Norges syn på at det skal foregå en "etnisk rensing" eller "etnisk atskillelse" i Gaza, har Norge eventuelt tidligere akseptert at en spesiell etnisk gruppe blir nektet å bo i sine hjem fordi myndighetene (selvstyremyndighetene) ikke aksepterer gruppens etniske bakgrunn, og kan Norge akseptere lignende løsninger for andre konfliktområder?

Begrunnelse

Stater har flyttet folkegrupper tidligere. I Sovjet ble mennesker fra f.eks. Estland flyttet internt i Sovjet (Sibir). Dette er fordømt av verdenssamfunnet og mange har fått flytte hjem igjen. Bitterheten i Estland et fremdeles stor på grunn av slike maktovergrep. Å tenke er å sammenligne. Menneskene i Gush Katif har ikke gjort noe som skulle tilsi at de blir tvangsflyttet. Eneste begrunnelse er at de er jøder. At de blir utsatt for terror og angrep fra sine naboer kan ikke være legitimt for å straffe fredelige bønder.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Et samlet internasjonalt samfunn og FNs sikkerhetsråd har ved en rekke anledninger slått fast at Gaza og Vestbredden er å anse som okkuperte områder. I henhold til folkeretten må Israel som okkupasjonsmakt overholde flere forpliktelser. Blant annet har en okkupasjonsmakt ikke anledning til å endre den demografiske balansen i et okkupert område. De israelske bosettingene i Gaza og Vestbredden strider dermed med folkeretten.

Det var Israels demokratisk valgte statsminister, Ariel Sharon, som i desember 2003 på eget initiativ lanserte planen om at Israel skulle evakuere bosettingene i Gaza og fire bosettinger på Vestbredden. Senere har både Israels regjering og nasjonalforsamling gitt sin tilslutning til planen. Flere israelske meningsmålinger har vist at flertallet i den israelske befolkningen støtter tilbaketrekkingsplanen.