Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:960 (2004-2005)
Innlevert: 01.09.2005
Sendt: 01.09.2005
Besvart: 07.09.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Medfører det riktighet at det er stilt til rådighet for lite politiressurser i Oppland, og mener statsråden at det er en utfordring og uheldig for folks rettsfølelse og rettsoppfattelse når de blir avvist av politiet?

Begrunnelse

I NRK Oppland torsdag 28. juli ble det gjort rede for at et båttyveri/motor på båt ble anmeldt og hvor tyvene ble tatt på fersk gjerning. Politiet svarte på anmeldelsen med å si, ifølge NRK, at de hadde ikke ressurser til å rykke ut i Valdres etter kl. 14.00 om dagen og derfor kunne de ikke prioritere denne saken/type kriminalitet.
Samme dag har politiet ressurser til å foreta avhør av de som har skutt en bjørn uten fellingstillatelse: en bjørn som truet en saueflokk.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Henvendelsen relaterer seg til medieoppslag ultimo juli 2005 i Oppland Arbeiderblad og NRK Oppland. Oppslagene omhandlet anmeldelse av båttyveri/tyveri av båtmotor. Det ble uttalt at politiet ikke hadde ressurser til utrykning i Valdres etter kl. 14.00, og derfor ikke kunne prioritere angjeldende sak til tross for at gjerningsmennene ble tatt på fersk gjerning.

Politidirektoratet har forelagt spørsmålet for politimesteren i Vestoppland, som opplyser at sakens faktum ikke er i overensstemmelse med framstillingen i mediene.

Operasjonssentralen på Gjøvik mottok den første meldingen 26. juli 2005 kl. 16.45 og ikke kl. 14.30 som det hevdes i lokalavisen. Melder, som ringte politiet i Nord-Aurdal, kom i kontakt med politiet i Gjøvik. Meldingen lød på at mistenkelige personer ruslet rundt på båtstranda ved Strandefjorden. Etter samtale med melder, ble det enighet om at en beboer like ved båtstranda skulle holde området under observasjon utover kvelden. Operasjonssentralen mottok neste melding påfølgende dag kl. 00.34 fra observatøren som opplyste at det igjen var sett to mistenkelige personer i området.

Begge meldingene ble oppfattet som observasjoner om mistenkelig atferd. Det ble ikke gitt uttrykk for, eller bekreftet, at noe var stjålet eller forsøkt stjålet fra stedet. På denne bakgrunn rykket ikke politiet ut. Begge meldingene ble opptatt på lydlogg.

Klokka 02.30 samme natt ble det stjålet tre båtmotorer fra området. Politiet ble ikke varslet om tyveriet før anmeldelse ble inngitt samme dag kl. 13.18.

Vestoppland politidistrikt har de senere år blitt tilført betydelige ressurser. I Valdres opererer seks lensmannskontorer på felles tjenesteliste. Etter kontortid er det alltid to tjenestemenn på reservetjeneste. Om nødvendig kan ytterligere ressurser innhentes på kort tid. Politimesteren opplyser at hver henvendelse til politiet undergis en politifaglig vurdering i forhold til eventuelle operative tiltak, så også i denne saken. Utrykning foretas alltid når alvorlige forbrytelser er i ferd med å bli begått.

På bakgrunn av politimesterens redegjørelse og Politidirektoratets vurdering, har jeg ikke noe å bemerke til politiets håndtering av denne saken.