Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:974 (2004-2005)
Innlevert: 06.09.2005
Sendt: 06.09.2005
Besvart: 15.09.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kan statsråden svare på om den nyeste forskriften ble lagt til grunn ved utstedelse av sertifikatet til den nåværende sjefen for Politiets Helikoptertjeneste?

Begrunnelse

Jeg viser til samferdselsministerens svar i juni 2005 på mitt spørsmål nr. 890 vedrørende utstedelse av helikoptersertifikat, der hun henviser til forskrift av 30. april 1981 (BSL C 1-4).
Jeg erfarer at det finnes en forskrift av 1. oktober 1995 som skulle avløse ovennevnte forskrift.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg har fått opplyst fra Luftfartstilsynet at forskriften som ble lagt til grunn for utstedelse av norsk helikoptersertifikat var BSL C 1-1 av 8. november 19994 nr. 991 om utstedelse av luftfartssertifikater og -bevis. Vurdering av flygerens kompetanse ble gjort i forhold til kravene slik disse var gitt i BSL C 2-8 av 14. november 1994 om trafikkflygersertifikat CPL for helikopter (CPL-H). Sistnevnte forskrift har ikke vært kunngjort i Norsk Lovtidend.