Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:975 (2004-2005)
Innlevert: 06.09.2005
Sendt: 06.09.2005
Besvart: 15.09.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kan statsråden svare på om det foreligger en AIC B for 1997 og for 1998?

Begrunnelse

Samferdselsministeren henviser i sitt svar på mitt spørsmål nr. 890 i juni 2005 til ordlyden i AIC B 12/87 (Informasjonssirkulære for luftfarten), vedrørende avtale mellom de tre skandinaviske land om godkjenning av helikoptersertifikat.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det forelå mange AIC B for 1997 og 1998. Jeg forstår imidlertid spørsmålet ditt slik at dette dreier seg om AIC B 12/87 var videreført og således gyldig i 1997 og 1998. Luftfartstilsynet har opplyst til meg at ut fra kontrolliste AIC B 28/98, 73/97 0g 39/96 kan Luftfartstilsynet ikke se at AIC B 12/87 var gyldig i 1997 og 1998.