Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:981 (2004-2005)
Innlevert: 08.09.2005
Sendt: 09.09.2005
Besvart: 21.09.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): TV-mediet spiller en sentral rolle i valgkampen. Hørselshemmede er avhengige av at valgkampsendingene på TV tekstes for å få med seg det som sies. Det er et demokratiproblem når hørselshemmede ekskluderes fra å følge denne viktige delen av valgkampen.
Hva vil statsråden gjøre for at landets 600 000 hørselshemmede i framtiden skal få samme tilgang til valgkampsendingene på TV som resten av befolkningen?

Begrunnelse

NRK direktetekster i år en del av sine valgkampprogrammer. Dette skjer via hurtigskrivere. TV2 tekster reprisene på valgkampsendingene som de sender dagen etter. Tilbakemeldinger jeg har fått fra hørselshemmede tyder på at NRKs direkteteksting ikke fungerer godt for hørselshemmede. Andre land har med hell tatt i bruk talegjenkjenningsteknologi for å tekste denne typen programmer. I Danmark har Kulturministeriet, Videnskabsministeriet, DR og TV2 inngått en avtale om å spleise på utviklingen av talegjenkjenningsteknologi. Dette skal være ferdig innen utgangen av 2005 og innenfor en kostnadsramme på 6 mill. kr. Dette er en modell som kan overføres til norske forhold, for å sikre utviklingen av teknologi som gjør TV-kanalene i stand til å tekste bl.a. direktesendte valgkampsendinger.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg slutter meg til at det er svært viktig at hørselshemmede får samme tilgang til direktesendte program, herunder nyheter og valgkampsendinger, som resten av befolkningen. Jeg vil i denne forbindelse vise til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2005, vedtok følgende, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005), vedtak XI:

"Stortinget ber Regjeringa bidra til at det vert utvikla teknologi for talegjenkjenning slik at ein kan nå måla for teksting av direktesendte program."

Departementet vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2006, med forslag om en bevilgning til dette formålet.