Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:982 (2004-2005)
Innlevert: 12.09.2005
Sendt: 13.09.2005
Besvart: 21.09.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Den britiske kulturministeren har gitt BBC beskjed om at kanalen må sende mer originale drama-, komedie-, nyhets- og kulturrelaterte programmer, og at den ikke skal jage etter seertall for seertallenes egen skyld. Lederen i det nå nedlagte allmennkringkastingsrådet har advart mot at allmennkringkastingsforpliktelsene marginaliseres i NRKs sendeskjema.
Er statsråden enig i dette, og vil hun som NRKs generalforsamling gi NRK beskjed om å sende mer originale egenproduserte programmer?

Begrunnelse

NRK har til nå balansert rimelig bra mellom program som har bred publikumsappell med program til mer avgrensede målgrupper. Det er likevel ingen tvil om at NRK har gått ganske langt i å legge ratingmål for sitt programvalg. Det vil si at kanalen mer og mer oppfører seg som om den var en kommersiell kanal som er avhengig av reklameinntekter. Mens kommersielle kringkastere har som mål å gi aksjonærene sine et utbytte, er det NRKs oppgave å skape offentlige verdier og styrke blant annet våre kunst- og kulturuttrykk. Som lisensfinansiert kanal har NRK meget klare kulturforpliktelser og skal tjene brede samfunnsoppgaver.
Med bekymring ser SV på at NRK kutter i kanalens kulturavdeling, og at det blir mindre og mindre penger til f.eks. egne dramaproduksjoner eller produksjoner med utgangspunkt i ideer med norsk opphav.
I sin klare beskjed til BBC, har kulturminister Tessa Jones forlangt at BBC må slutte å kopiere billige underholdningskonsepter fra kommersielle kanaler. Dette for å beholde den offentlige lisensordningen.
Samt hoppe av dyre budrunder om amerikanske serier, og ikke "jage seertallet for seertallets egen skyld".
NRK har til nå hatt en svært god kompetanse bl.a. på produksjon av barne-tv, dramaproduksjon og radioteater.
Det er flott at statsråden vil sørge for at driften av KORK skal inn i vedtektene. Men hun bør også gi NRK klar beskjed om at kanalen skal sende mer originale drama-, komedie-, nyhets- og kulturrelaterte programmer, i tråd med forpliktelsene til en lisensfinansiert allmennkringkaster.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I henhold til NRKs vedtekter § 3-5, skal NRKs programtilbud inneholde blant annet "daglige egenproduserte nyhetssendinger" (jf. bokstav a), "programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk kulturliv" (jf. bokstav h) og "formidling og produksjon av drama som gjenspeiler norsk språk, identitet og kultur" (jf. bokstav j). Dette innebærer en plikt både til å produsere selv og til å sette ut produksjoner til det uavhengige produksjonsmiljøet.

Videre følger det av vedtektene § 3-4 følgende: "I sin kjernevirksomhet skal NRKs programtilbud: [...] i hovedsak bestå av norskspråklige sendinger."

Jeg viser til dette, og kan ikke se at det er behov for ytterligere vedtektsfesting av programkrav i sendingene.