Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:984 (2004-2005)
Innlevert: 20.09.2005
Sendt: 20.09.2005
Besvart: 29.09.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hamar kommune fester store arealer av Opplysningsvesenets fond som kommunen igjen fester bort til flere boligeiere på Hamar. Hamar kommune ba i juni fondet om å få kjøpe arealet slik at boligeierne kunne få kjøpe tomtene av kommunen. Kommunen har ikke fått svar. Boligeierne må nå sikres eierrett til sine boliger. Kommunen har på en forbilledlig måte søkt å løse saken ved å tilby seg å kjøpe arealet for å sikre sine egne innbyggere. Statsråden bør nå instruere fondet til i det minste å besvare kommunen for at salg kan skje.
Vil statsråden bidra til at Hamar kommune får svar på sin henvendelse og bidra til at salg kan gjennomføres?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I anledning spørsmålet har departementet innhentet uttalelse fra Opplysningsvesenets fond, som i brev av 23. d.m. bl.a. uttaler:

"Spørsmålet fra stortingsrepresentant Knut Storberget refererer seg til den festekontrakt mellom fondet og daværende Vang kommune (nå Hamar kommune) som var gjenstand for spørsmål nr. 557 til skriftlig besvarelse av 25. februar 2005 fra samme representant, og som ble besvart av statsråden i brev av 9. mars 2005 til Stortingets president.

Spørsmålet nå gjelder fremdriften i frivillige forhandlinger om mulig salg av et tomteområde på ca. 230 da. Fondet mottok den 11. juli 2005 et skriftlig tilbud fra kommunen, men pga. ferieavvikling og en rekke andre presserende oppgaver har det ikke vært mulig for fondet å besvare kommunens brev før nå. Kommunen fikk den 12. september d.å. beskjed om via mail om at svar ville foreligge innen 25. september."

Departementet er kjent med at fondet har tilskrevet Hamar kommune i brev av 23. d.m. Det framgår av fondets brev at fondet ikke har kunnet akseptere kommunenes tilbud fra juli i år om innløsningssum med de forutsetninger som kommunen har lagt til grunn. Fondet har imidlertid stilt seg positiv til videre forhandlinger med kommunen. Etter det departementet forstår, er også Hamar kommune innstilt på videre forhandlinger.

Jeg viser til dette.