Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:985 (2004-2005)
Innlevert: 21.09.2005
Sendt: 21.09.2005
Besvart: 29.09.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av Harstad Tidende er det en artikkel om samarbeidsproblemer hos politiet i midtre Hålogaland. Situasjonen er så ille at leder for Politiets Fellsforbund (PF) lokalt har bedt PF sentralt om å ta opp saken. Politimesteren hevder at dette burde vært tatt opp og ordnet internt men sier samtidig at hun ikke er enig i kritikken som fremsettes.
Hva vil justisministeren gjøre for å rydde opp i denne konflikten, og samtidig sikre at folk i dette distriktet har den nødvendige sikkerhet og tillit til politiet?

Begrunnelse

Politimester Kaas har med jevne mellomrom vært i medienes søkelys. Også undertegnede har opplevd at en politimester som ikke bare har vært samarbeidsvillig, men som tidvis har forsøkt å hindre besøk i ytre etat innen eget distrikt. Personlig ble jeg nektet å møte politiet på Andøya for ca. 3 år siden men en telefon til daværende statssekretær Jørn Holme ryddet opp i problemet. I sommer har det vært episoder som justisministeren er kjent med om tilgang på kjøretøy og utrykningsmuligheter for lensmannsetaten i Lofoten og Vesterålen.
Siden jeg forutsetter at justisministeren er opptatt av å ha et velfungerende politi i det ganske land, regner jeg med at oppslag av denne karakter ikke er ønskelig. Jeg håper derfor justisministeren tar dette på alvor og at han sammen med ledelsen i POD søker å løse problemene slik at folks trygghet og tillit til politiet settes i høysete og ikke eventuelle andre personlige mål hos ulike politimestere.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politimesteren i Midtre Hålogaland politidistrikt har orientert Politidirektoratet om utspillet fra den lokale representanten fra Politiets Fellsforbund (PF) i HT. I redegjørelsen opplyses det at politimesteren tok initiativ til og gjennomførte møte med leder for PF Hålogaland den 26. september 2005. I tillegg er styret i PF Hålogaland invitert til distriktets ledermøte den 4. oktober 2005 for å få nærmere klarhet i påståtte samarbeidsproblemer, og med tanke på å bedre samarbeidet.

Midtre Hålogaland politidistrikt må selv søke å finne løsninger på eventuelle samarbeidsutfordringer i distriktet. Politimesterens initiativ i saken synes å underbygge dette. Så vidt jeg til er dette også holdningen til PF sentralt.