Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:7 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 12.10.2005
Besvart: 14.10.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Lokalsamfunnet i Veitastrond har i mange år jobbet for å utvikle lokale næringsaktiviteter rettet mot turisme. En av planene er å fly turister til fjelltoppen Kalda-Kari. Statsråden har hatt saken på bordet i flere år, og initiativtakerne har gjort flere tilpasninger på prosjektet for å sikre positivt svar på søknaden.
Vil statsråden nå sikre at prosjektet får en snarlig løsning i tråd med lokalsamfunnets interesse?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Reguleringsplanen for prosjekt Kalda-Kari ble sendt til Miljøverndepartementet 11. mars i år. Saken skal avgjøres av departementet fordi fylkesmannen har fremmet innsigelse til kommunens planforslag. Saken er fortsatt under behandling i departementet.