Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:15 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Ifølge Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen endre Kunnskapsløftet, bl.a. ved å føye "Læringsstrategier og motivasjon" og "Sosial kompetanse" til de fem vedtatte grunnleggende ferdigheter - å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale verktøy.
Hvorledes har statsråden tenkt seg at man skal kunne trekke opp klare kompetansemål for elevenes mestring av "læringsstrategier og motivasjon" og "sosial kompetanse"?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Hovedlinjene i Kunnskapsløftet vil bli videreført og forsterket. I læreplanene for Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy integrert i kompetansemålene i alle fag, og bidrar til utvikling av elevenes kompetanse i faget. Slik blir de grunnleggende ferdighetene en integrert del av fagkompetansen i alle fag. Dette vil bli videreført.

For å være godt rustet for videre opplæring, yrkes- og samfunnsliv, må elever og lærlinger i løpet av grunnutdanningen ha utviklet en bredere basiskompetanse enn den kompetansemålene i faget angir. I regjeringserklæringen er det derfor slått fast at Regjeringen ønsker å gi elevene en bredere basiskompetanse. Regjeringen vil i Læreplanverk for Kunnskapsløftet framheve og tydeliggjøre skolenes og lærebedriftenes ansvar for å utvikle elevenes og lærlingenes sosiale kompetanse, læringsstrategier og motivasjon for læring i arbeidet med alle fag. Dette kan gjøres på ulike måter. Hvilke konkrete konsekvenser dette skal ha for læreplanene i fag, vurderes nå i departementet.