Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:20 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Regjeringen Bondevik II utlyste i 19. konsesjonsrunde i juni 2005 til sammen 30 nye blokker i Barentshavet. Ved konsesjonsutlysingen ble det varslet at 25 av disse blokkene vil bli tildelt i 1. kvartal 2006.
Kan olje- og energiministeren garantere at denne tidsplanen blir holdt slik at oljeindustrien har forutsigbare rammebetingelser å forholde seg til når det gjelder tildeling av nye blokker?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: 16. juni 2005 ble 19. konsesjonsrunde utlyst. Utlysingen inneholdt 30 blokker i Barentshavet og 34 blokker i Norskehavet. For de 5 mest kystnære blokkene i Barentshavet ble det i forbindelse med utlysingen presisert at: "eventuell tildeling og vilkår for tildeling av blokkene 7123/4, 7124/5, 7124/6, 7125/4 og 7125/5, forutsettes ikke å komme i strid med konklusjonen i forvaltningsplanen".

Det ble også i utlysingen sagt at det legges opp til tildeling av utvinningstillatelser i første kvartal 2006.

I denne Regjeringens politiske plattform heter det at: "Regjeringen vil sluttføre den 19. konsesjonsrunde som forutsatt". Regjeringen viderefører dermed planene om tildeling av utvinningstillatelser i 19. konsesjonsrunde 1. kvartal 2006. Når det gjelder hvor mange blokker som kommer til å bli tildelt er dette for tidlig å si noe om. Tildelingen er selvfølgelig avhengig av søknadsbildet.

Jeg vil for øvrig legge til at jeg generelt er opptatt av at oljeindustrien har forutsigbare rammebetingelser og at dette er noe jeg vil legge stor vekt på som olje- og energiminister.