Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:21 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Hill-Marta Solberg har på spørsmål om Regjeringen vil øke skatt på bolig eller eiendom, forsikret om at Regjeringen ikke vil gjøre det.
Kan finansministeren bekrefte at Regjeringen ikke vil øke beskatningen av bolig eller eiendom?

Begrunnelse

I den politiske plattformen for flertallsregjeringen står følgende: "Vi vil finne beskatningsformer som gjør det vanskelig å unndra seg beskatning gjennom tilpasninger eller utflagging." På politisk kvarter på NRK 14. oktober 2005 ble Arbeiderpartiets nestleder, Hill-Marta Solberg, konfrontert med hva som lå i denne setningen. På spørsmålet "Med en økonoms briller på, vil det kanskje bety økt boligskatt eller eiendomsskatt?", svarte Hill-Marta Solberg følgende: "Nei, det er helt krystallklart at vi ikke skal gjeninnføre den boligskatten som er borte. Det står også veldig klart i erklæringen om eiendomsskatt at den fortsatt skal være en frivillig skatt, slik at der er Soria Moria-erklæringen krystallklar."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen vil arbeide for et robust skattesystem som kan sikre nødvendige inntekter til fellesskapet, bedrer økonomiens virkemåte og bidrar til en mer rettferdig inntektsfordeling. Skatt på formue, bolig og eiendom må ses i sammenheng. I Soria Moria-erklæringen fra Regjeringen står det at eiendomsskatt også i framtiden skal være en frivillig kommunal skatt. Erklæringen legger heller ikke opp til å gjeninnføre boligskatten som ble avviklet i forrige stortingsperiode.

Regjeringen vil i de årlige budsjettene komme tilbake med konkrete forslag.