Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:22 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Under valgkampen lovet Jens Stoltenberg at Arbeiderpartiet ville "lønns- og prisjustere innslagspunktet for toppskatten", mens Øystein Djupedal lovet at Sosialistisk Venstreparti ville lønnsjustere innslagspunktet for toppskatten, fra nivået i 2005.
Vil Regjeringen hvert år i stortingsperioden 2005-2009 lønnsjustere innslagspunktet i toppskatten, slik at antallet personer som betaler toppskatt ikke stiger grunnet en underregulering av innslagspunktet i toppskatten i forhold til lønnsveksten?

Begrunnelse

Under valgkampen lovet Jens Stoltenberg at ikke flere skal betale toppskatt, og at innslagspunktet på toppskatten skal lønns- og prisjusteres. I partilederutspørringen på TV2, 8. september 2005, uttalte Jens Stoltenberg "Nei, vi mener ikke at flere skal betale toppskatt [...]. Vi legger opp til pris- og lønnsjustering av innslagspunktet [av toppskatten]." Dette er samme løftet som Arbeiderpartiet gav før valget 2001. På spørsmål om hva Sosialistisk Venstreparti ønsket å gjøre med innslagspunktet for toppskatt, svarte Øystein Djupedal i nettprat på aftenposten.no 14. september 2005: "Vi har hatt det samme innslagspunktet for toppskatt som den sittende regjeringa. Vi mener at innslagspunktet for trinn l skal følge lønnsutviklinga."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innslagspunktene i toppskatten må vurderes i lys av lønnsutviklingen og ses i sammenheng med øvrige skatteforslag. Regjeringen vil komme tilbake til de konkrete vurderingene og forslagene i de årlige budsjettoppleggene.