Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:23 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 24.10.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvilken definisjon av fattigdom legger Regjeringen til grunn for målet om å avskaffe fattigdommen, og hvilke resultatmål mener Regjeringen må være nådd for å kunne si at den politiske målsettingen om å avskaffe fattigdommen er oppfylt?

Begrunnelse

I dokumentet "Politisk plattform for en flertallsregjering utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet" står det at Regjeringen vil legge frem en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Det finnes i dag ingen offisiell fattigdomsdefinisjon eller fattigdomsgrense i Norge. En enkelt definisjon vil vanskelig kunne fange opp fattigdommen som et sammensatt og uensartet fenomen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen har i sin tiltredelseserklæring varslet at den vil legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge. Regjeringen vil komme tilbake til de spørsmål som representanten Aspaker stiller i den sammenheng.