Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:36 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 24.10.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Et bredt stortingsflertall har gått inn for at Norge skal delta i en av EUs kampgrupper, sammen med våre nordiske naboland.
Hvordan vil Regjeringen følge opp Stortingets vedtak?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Norge har inngått en samarbeidsavtale med Sverige, Finland og Estland om opprettelsen av en svenskledet nordisk innsatsstyrke som skal kunne stilles til disposisjon for EU-ledede operasjoner i definerte perioder. Fra norsk side er det tale om å bidra med inntil 150 norske soldater som vil stå på beredskap første halvår 2008. Innsatsstyrken skal kunne brukes til støtte for FN, og norsk deltakelse er kun aktuelt når det foreligger et klart FN-mandat.

Stortinget ble i plenum orientert om denne avtalen 2. juni 2005, som del av forsvarsministerens redegjørelse vedrørende EUs innsatsstyrker. Denne fikk bred tilslutning. Regjeringen vil følge opp samarbeidsavtalen og målsettingen om å stille styrken på beredskap første gang i første halvår 2008. Stortinget vil bli konsultert tidlig om alle relevante aspekter når det er aktuelt å sette den nordiske innsatsstyrken inn i en operasjon. Den politiske plattformen for Regjeringen, Soria Moria-erklæringen av 13. oktober 2005, bekrefter denne politikken.