Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:39 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hvordan har Regjeringen tenkt å unngå at eventuelle forskjeller i marginalskatt på arbeid og kapital medfører at folk med høy inntekt og mulighet for å ta lønn ut som aksjeutbytte slipper unna med vesentlig lavere skatt enn andre arbeidstakere?

Begrunnelse

En av hovedmålsettingene i Samarbeidsregjeringens skattereform har vært å jevne ut forskjellen i beskatning av reelt like arbeidsinntekter. En lik marginalskatt på arbeid og kapital vil gjøre det likegyldig om arbeidsinntekten blir beskattet som kapital- eller lønnsinntekt. Et hovedgrep for å oppnå vertikal skatterettferdighet er på lønnsinntekt gjennom lavere toppskattesats å redusere skattesatsen i toppskatten og fjerning av den ekstra arbeidsgiveravgiften for lønnsinntekter over 16 G, samtidig som marginalskatten på kapitalavkastning over risikofri rente heves.
De rød-grønne partiene har i mange sammenhenger gjort det klart at de ikke ønsker å redusere marginalskatten på de høyeste lønnsinntektene. På den andre side står det i regjeringserklæringen at man vil jevne ut forskjellen i beskatning av henholdsvis arbeids- og kapitalinntekter.
Arbeidstakere med millioninntekter kan etter at delingsmodellen forsvinner organisere sitt arbeid i aksjeselskap og få ut arbeidsinntekten som kapitalinntekt med maksimalt 48,16 pst. skatt.
Settes marginalskatten på arbeid vesentlig høyere enn dette, vil det være store gevinster å hente på å ta ut arbeidsinntekt som kapitalinntekt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen er oppmerksom på problemet knyttet til forskjeller i marginalskatt på arbeids- og kapitalinntekt. Regjeringen legger samtidig vekt på at beskatningen av arbeidsinntekter skal ha en god fordelingsprofil. Risikoen for tilpasninger som følge av satsforskjell må derfor avveies mot hensynet til å beholde en tilstrekkelig progresjon i satsstrukturen i lønnsbeskatningen. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag til satsstruktur i tilleggsproposisjonen om skatte- og avgiftsopplegget for 2006.